ponedeljek, 19. januar 2009

Kaj sodim o komunizmu – anketa. Zbornik Svobodne Slovenije Buenos Aires 1965 VERA REMEC DEBELJAK

(158Kb PDF)
Rojena v Kandiji pri Novem mestu, hčerka gimnazijskega ravnatelja in politika Bogumila Remca ter Marije roj. Debevec, pisateljice gospodinjskih knjig. Po nižji klasični gimnaziji in dvorazredni trgovski šoli v Ljubljani je bila uslužbena 7 let v Novi založbi, kjer je vodila knjigarniški oddelek. Med tem časom se je v knjigotrški stroki specializirala tudi na Dunaju....

"Devet let v rdečem raju" (Vera Remec Debeljak)

Spomini Vere Remec Debeljak, objavljeni v Reviji "Duhovno življenje" (Buenos Aires)- kako je žena dr. Tineta Debeljaka prestala komunistično diktaturo od leta 1945 do leta 1954, ko je s posredovanjem Rdečega križa s svojimi otroci emigrirala v Argentino k svojemu možu. (PDF)